Digital kommunikation kan styrke inddragelsen af børn og unge

14-12-2023

Skærmmøder og anden digital kommunikation kan forbedre relationen mellem børn og unge og deres sagsbehandler, og det kan styrke inddragelsen. Det beskrives i en ny vidensindsamling. Der er dog også flere udfordringer og dilemmaer at være opmærksom på.

Vidensindsamlingen peger på, at digitaliseringen på en række punkter kan styrke interaktionen mellem familier og de sociale myndigheder. Det kan betyde, at familierne i højere grad bliver hørt og kan få indflydelse på beslutningsprocesser. Vidensindsamlingen fremhæver samtidig, at der også er faldgruber, og at digital kommunikation derfor ikke kan stå alene, men kan være et supplement til det fysiske møde.

Mulighed for både nærhed og distance

Konkret fremhæves bl.a., at digital kommunikation kan gøre myndighedsrådgiveren mere tilgængelig og skabe rum for løbende deling af information på nye måder. Sms’er, videoopkald o. lign. kan fx muliggøre en lettere og hyppigere kontakt sammenlignet med fysiske møder.

Digital kommunikation, som fx videomøder, giver også børnene nye veje til at interagere med myndighedsrådgiveren og kan give dem en øget oplevelse af kontrol i mødet. Barnet kan fx slukke for webkameraet eller dreje det væk fra sig selv.

Det pointeres desuden, at digital kommunikation kan få positiv betydning for relationen til rådgiveren og åbne for både en nærhed og en (ønsket) distance i relationen, som kan gøre det lettere for nogle børn at udtrykke deres synspunkter.

Opmærksomhedspunkter

Selvom videnindsamlingen påpeger, at digitaliseringen rummer potentialer, bemærkes også, at grænserne for privatliv kan blive forskubbet, og at nogle børn og unge fx kan opleve den tætte kontakt som overvågning.

Det er heller ikke alle børn, der har lige adgang til digital kommunikation. Her fremhæver videnindsamlingen, at fx yngre børn, børn og unge med funktionsnedsættelser samt børn og unge i en meget udsat position kan være udfordrede.

Også på andre leder kan der være begrænsninger. Fx kan det være vanskeligt at vurdere barnets trivsel, og det kan være svært - eller slet ikke muligt - at aflæse non-verbal kommunikation.

Endelig påpeges, at de digitale kommunikationsformer giver nye udfordringer og etiske dilemmaer for rådgiveren. Det gælder fx i forhold til, hvor tilgængelig rådgiveren skal være, og i forhold til deling af personfølsomme oplysninger på digitale platforme.

Det vurderes derfor i vidensindsamlingens konklusion, at der er behov for klare retningslinjer om brugen af digital kommunikation i socialt arbejde.

Vidensindsamlingen er udarbejdet af VIVE som en del af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Hent vidensindsamlingen om digitalisering 

Om Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er et tæt samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til fagpersoner, afholder konferencer og webinarer samt udarbejder og formidler vidensindsamlinger.

Vidensindsamlingen om digitalt socialt arbejde med udsatte børn og unge er den sjette, videnscenteret udgiver.   

Læs mere om videnscenteret og de tidligere udgivelser

Lise Hundahl Lindø
Fuldmægtig
Børn, Unge og Familier

Med den politiske aftale ’Børnene Først’ (2021) lægges der op til at give børn og unge en række nye rettigheder, der styrker deres inddragelse i egen sag.

Læs mere om Børnene Først