Derfor skal I omlægge jeres socialpsykiatri  

21-06-2023

Der er både menneskelige og økonomiske gevinster ved at omlægge socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering – fordi vi ved, at mennesker kan komme sig, og hvad der skal til. Hør meget mere den 21. september 2023, når Social- og Boligstyrelsen inviterer kommunens politiske og administrative ledelse til virtuelt temamøde.

Landets kommuner har igennem flere år oplevet en bekymrende stigning i antallet af mennesker med psykiske lidelser, der har brug for støtte i socialpsykiatrien. Det skaber blandt andet udfordringer med at have den tilstrækkelige kapacitet, økonomi og i stigende grad også hænder til at hjælpe de mange borgere.

Den gode nyhed er, at en stor del af de borgere, der har psykiske lidelser, kan komme sig, hvis de får den rette støtte og hjælp.

Recovery-orienteret rehabilitering er en faglig tilgang, som vi ved virker. Tilgangen præsenterer helt nye måder at tænke sociale indsatser og samarbejdet med borgerne på. Der er derfor et stort uudnyttet potentiale i at omlægge socialpsykiatrien til denne tilgang – ikke alene for de mange mennesker, der rammes af psykiske lidelser, men i høj grad også for kommunens økonomi.

Social- og Boligstyrelsen afholder nu et særskilt temamøde for den politiske og administrative ledelse i kommunerne om recovery-orienteret rehabilitering. Her fortæller vi mere om gevinsterne, og hvordan man som kommune kan arbejde systematisk med at udvikle og omlægge socialpsykiatrien til denne tilgang.

Det kan du opleve på temamødet

På temamødet fortæller chef for Handicap og Psykiatri i Herning Kommune, Kirsten Bundgaard, om kommunes erfaringer med at omlægge socialpsykiatrien, effekten for borgerne, og hvordan omlægningen afspejler sig i udgifterne på området.

Social- og Boligstyrelsen vil også fortælle om potentialerne ved at arbejde systematisk med tilgangen med udgangspunkt i erfaringer fra 4 partnerskabskommuner. Der præsenteres også et nyt koncept for strategisk udvikling og omlægning til recovery-orienteret rehabilitering samt et redskab, Socialpsykiatriens Nøgletal, der kan bruges af kommunerne til at følge udviklingen og de resultater der opnås.

Til sidst kan du høre om Social- og Boligstyrelsens kommende tilbud om at hjælpe de kommuner, der over de næste år ønsker at få sat ekstra skub i omstillingen.       

Praktiske oplysninger

Temamødet henvender sig til politikere, direktører og chefer med ansvar for socialpsykiatrien samt konsulenter, der betjener ledelsen. Både kommuner, der overvejer at omlægge deres praksis til recovery-orienteret rehabilitering og kommuner, der allerede er godt i gang, er velkomne.

Temamødet afholdes online den 21. september 2023 kl. 10-12 via Zoom.

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig til temamødet 

Koncept for omlægning

Social- og Boligstyrelsen har lavet et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering.

Konceptet består af i alt syv mindre udgivelser, der henvender sig til forskellige aktører og medarbejdergrupper i socialpsykiatrien. 

Se konceptet for omlægning af socialpsykiatrien 

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her