Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd

16-01-2023

Seksualitet er en central del af alle børns udvikling. Men hvordan skal man handle som fagperson, hvis børn eller unge udviser en seksuel adfærd, der er bekymrende eller grænseoverskridende? Det sættes der fokus på i et nyt informationsmateriale med viden og handleveje.

Det er en central del af børns udvikling at udforske deres seksualitet i relation til hinanden. Men det kan nogle gange være svært at vurdere, hvornår seksuel adfærd er alderssvarende og ligeværdig for de involverede børn, og hvornår adfærden udvikler sig til at være bekymrende.  

Et barn, der udviser seksuelt bekymrende adfærd over for andre børn, har brug for hjælp og omsorg fra fagpersoner. Det er derfor helt centralt, at du som fagperson griber ind, så de involverede børn får den støtte, de har behov for.  

Hvis man ikke tidligt er opmærksom på at håndtere seksuelt bekymrende adfærd, kan der være risiko for, at adfærden udvikler sig og bliver grænseoverskridende. Også i et forebyggelsesperspektiv er det derfor vigtigt at vide som fagperson, hvordan og hvornår man skal handle.

Informationsmateriale viser handleveje

Socialstyrelsen har nu udgivet et nyt informationsmateriale med viden om, hvordan børn og unges seksualitet udvikler sig og konkrete forslag til, hvordan du som fagperson kan arbejde med at kvalificere og handle på en bekymring for et barn eller en ung.

I informationsmaterialet kan du bl.a. få svar på spørgsmålene:

  • Hvornår er en seksuel adfærd hos børn bekymrende eller grænseoverskridende?
  • Hvordan skal jeg handle, hvis jeg bliver bekymret for et barn?
  • Hvad er min rolle og ansvar ved underretning om et barn?
  • Hvordan kan jeg arbejde med at forhindre bekymrende eller grænseoverskridende adfærd?

Som supplement til informationsmaterialet er der lavet en kortfilm. Filmen tager fat i den usikkerhed, du som fagperson kan stå med, hvis du opdager seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd mellem børn. Filmen kan anvendes til at sætte fokus på emnet på din arbejdsplads.

Hvem er informationsmaterialet til?

Informationsmaterialet henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge i alderen 2 til 17 år, fx ledere og medarbejdere i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Materialet kan også læses af sagsbehandlere, medarbejdere i PPR og SSP m.fl.

Hent informationsmaterialet

Om materialet

En lang række fagpersoner og organisationer har bidraget til informationsmaterialet med værdifuld viden og sparring. JanusCentret har desuden stillet sit ’bekymringsbarometer’ til rådighed for udgivelsen.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent