Ansøgningspulje: Forsøgsordning med etablering af afklaringspladser

12-09-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til en forsøgsordning med etablering af afklaringspladser til borgere, der udskrives fra den regionale psykiatri. Ansøgningsfrist: 13. november 2023 kl. 12:00.

I det faglige oplæg til en 10-års plan for psykiatrien fremgår det, at der er sket en stigning i antallet af patienter, der venter længe på at få den sociale indsats, de har behov for, efter de har været indlagt i psykiatrien.

Det fremgår også, at der er flere patienter med komplekse støttebehov, der udskrives til herberg eller forsorgshjem.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 27,16 mio. kr. til at videreudvikle og afprøve en model for afklaringspladser til borgere, der bliver udskrevet fra den regionale psykiatri.

Der er tale om en helt ny type tilbud, og kommuner, der opnår tilskud fra puljen, får derfor mulighed for at sætte retningen for arbejdet med at sikre gode overgange for borgere, der udskrives fra den regionale psykiatri til socialpsykiatrien. 

Målgruppe

Målgruppen er borgere fra 18 år med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale psykiatri, og som ikke modtager en social indsats, men vurderes at have behov for det, for at kunne udskrives.

Målgruppen kan også være borgere fra 18 år med psykiske lidelser, som modtager en social indsats, men vurderes at have behov for en mere omfattende indsats i en kortere eller længere periode i forlængelse af udskrivningen.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 13. november 2023 kl. 12:00.

Læs mere om puljen og få adgang til at søge

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen den 26. september 2023 kl. 10:00-11:30, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmeld jer informationsmødet

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her