Årsstatistik om de danske børnehuse

29-06-2023

Antallet af påbegyndte forløb i børnehusene er steget med 3 procent fra 2021 til 2022. Det fremgår af Årsstatistik om de danske børnehuse 2022. Statistikken viser også, at der fortsat er regionale og kommunale forskelle på, hvor meget børnehusene bruges.

De danske børnehuse danner en fysisk ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem de involverede myndigheder i sager, hvor der er mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. Formålet med børnehusene er blandt andet, at barnet modtager en kvalificeret og skånsom udredning i børnevenlige rammer.

Social- og Boligstyrelsen udgiver hvert år en statistik om aktiviteten i børnehusene. Årsstatistikken for 2022 er netop udkommet, og den viser, at der på landsplan blev påbegyndt 1.934 børnehusforløb i 2022. Det er en stigning på 3 procent i forhold til 2021, hvor der til gengæld var et fald sammenlignet med året før.

Ser man på hele perioden, siden børnehusene blev etableret i 2013, er antallet af forløb steget med 84 procent.

Fysisk vold i tre ud af fire sager

I 2022 blev der afsluttet 1.754 forløb i børnehusene i Danmark. I de fleste tilfælde – 74 procent –  var der viden eller mistanke om fysisk vold, i 28 procent af forløbene var der viden eller mistanke om seksuelt overgreb, mens der i 24 procent af børnehusforløbene var viden eller mistanke om psykisk vold.

Psykisk vold ses ofte i kombination med fysisk vold. Det er således kun 2 procent af børnehusforløbene, hvor der alene er mistanke eller viden om psykisk vold.

Forløbene registreres blandt andet på køn, og her viser der sig klare forskelle.

63 procent af børnehusforløbene, der vedrørte pigerne, omhandlede fysisk vold, og 41 procent drejede sig om seksuelle overgreb. For drengenes vedkommende handlede 89 procent af forløbene om fysisk vold, mens 10 procent af forløbene drejede sig om seksuelle overgreb.

Samlet er der flest forløb blandt piger, der tegner sig for 58 procent af de afsluttede børnehusforløb i 2022.

Regionale og kommunale forskelle

Årsstatistikken viser overordnet, at der fortsat er regionale og kommunale forskelle på, hvor meget kommunerne anvender børnehusene. Region Syddanmark ligger højest med 2,3 påbegyndte børnehusforløb pr. 1.000 børn, mens Region Hovedstaden ligger lavest med 1,1 børnehusforløb pr. 1.000 børn.

Der ses også kommunale forskelle i antallet af børnehusforløb pr. 1.000 børn i kommunen svingende fra ingen eller 1 sag til mere end 4 sager pr. 1.000 børn i kommunen.

Det vides ikke, om variationen skyldes forskelle i kommunernes opsporing og håndtering af børn og unge, der udsættes for overgreb, forskelle i antallet af børn og unge, der bliver udsat for overgreb, eller andre forhold.

Hent Årsstatistik om de danske børnehuse 2022  

Om de danske børnehuse

Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er enten mistanke eller viden om, at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet.

Lovgivningen om børnehuse trådte i kraft i oktober 2013.

Læs mere om børnehusene

Randi Mortensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her