Webinar om inddragelse i sager på børne- og ungeområdet

30-08-2022

Vil du høre om Middelfart Kommunes arbejde med at styrke inddragelsen af barn, familie og netværk? Task Forcen på børne- og ungeområdet inviterer til webinar om emnet. Du kan deltage enten den 21. eller 22. september 2022.

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har netop udgivet en undersøgelse af børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandlingen, som viser, at mange børn ikke i særlig grad oplever at blive spurgt, lyttet til og forstået. Det gør, at børnene ikke altid oplever at have indflydelse på beslutninger, som kan have stor betydning for deres hverdag og opvækst.

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge blev etableret i 2012 og har opbygget stor erfaring med at rådgive kommuner, bl.a. i sager hvor inddragelse af barnets stemme og perspektiv kan styrkes. Nu inviterer Task Forcen til et webinar med særligt fokus på dette tema, som mange myndighedsafdelinger er optagede af.

Hvad sker der på dagen?

På webinaret vil Middelfart Kommune give os indblik i det forløb, de netop har afsluttet med Task Forcen. Kommunen har arbejdet målrettet med at styrke deres samtaler med børn og udvikle et fagligt grundlag for reel inddragelse af barnet. Hvilke erfaringer og læringspointer har de?

Du kan også høre Ankestyrelsen og VISO fortælle om, hvad de typisk ser i de sager, de har gennemgået juridisk og socialfagligt i et Task Force-forløb. Hvad er svært, og hvornår lykkes kommuner med inddragelsen?

Desuden fortæller Socialstyrelsen om, hvordan man kan arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen med fokus på ledelsestilsyn og med inddragelse som pejlemærke. Du får også information om Task Forcen og den nye ansøgningsrunde til kommende forløb.

Undervejs vil der være mulighed for korte drøftelser og spørgsmål til oplægsholderne.

Hvem kan deltage?

Målgruppen for webinaret er kommunale ledere, faglige koordinatorer og chefer på børne- og ungeområdet.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes kl. 14.00 – 15.30. Du kan tilmelde dig enten den 21. eller 22. september. Programmet er det samme begge dage.

Program og link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte senest dagen inden. Deltagelse er gratis.

Tilmelding til webinaret den 21. september 2022

Tilmelding til webinaret den 22. september 2022

Tilmeldingsfrist: Fredag den 16. september 2022 kl. 12.00.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om Task Forcen på Socialstyrelsen.dk:

Læs om Task Forcen på børne- og ungeområdet

Du kan læse mere om børn og unges oplevelser af inddragelse i egen sag i vidensindsamlingen fra Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv:

Hent vidensindsamlingen om inddragelse

Senest opdateret 30-08-2022

Kontakt

Sidsel Rosenberg Bak
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her