Vær med til at udvikle indsats for unge med komplekse problemer

08-09-2022

I en ny ansøgningspulje kan I være med til at videreudvikle et intensivt forløb for unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd. Kom til informationsmøde 19. september, og hør mere om puljen, og hvordan I søger om at være en del af initiativet.

Psykiske udfordringer, misbrug, udadreagerende adfærd og lidt eller ingen tilknytning til skole- eller beskæftigelse. En mindre andel af unge har så komplekse problemer, at eksisterende tilbud ikke formår at hjælpe dem tilstrækkeligt.

Socialstyrelsen udmeldte i august en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr. til at videreudvikle intensive og tværfaglige forløb for unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd. Formålet med puljen er at give disse unge muligheder for at indgå i og have gavn af de ordinære indsatser til uddannelse og beskæftigelse.

Der søges fire til fem kommuner til udviklingsarbejdet, hvor den ny indsats til målgruppen skal tilpasses for at sikre, at den er brugbar i kommunal praksis og hjælper de unge ind i ordinære uddannelses- og beskæftigelsesindsatser. Målet er, at der ved projektperiodens udløb er en stærk, velbeskrevet indsats med lovende resultater, som kan bringes i spil i andre kommuner.

Ansøgningspuljens målgruppe er unge fra 14 til og med 22 år, som er præget af komplekse problemer og udadreagerende adfærd og som kan indgå i et struktureret gruppeforløb med intensiv støtte.

Informationsmøde

Hvis I vil vide mere om puljen eller ansøgningsproceduren, er I velkomne til at deltage i virtuelt informationsmøde, der holdes den 19. september kl. 10 - 11.

Læs mere om infomødet og find linket til Zoom


Ansøgningsfristen for puljen

Ansøgningsfristen for ansøgningspuljen er den 12. oktober 2022 kl. 12.00.

Læs mere om puljen og få adgang til ansøgningsmaterialet

Senest opdateret 08-09-2022

Kontakt

Signe Mia Rath Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her