Udbud: Børnekatalogets kurser og administration

05-07-2022

Børnekataloget er en samling kurser om viden, metoder og praksis på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at afholde og administrere katalogets kurser for perioden 2023-26. Tilbudsfrist: 27. september 2022.

Børnekataloget består af en række kurser, som kommuner kan tilmelde sig eller rekvirere til efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere.

De nuværende kontrakter udløber med udgangen af året. Opgaven skal derfor genudbydes – denne gang for perioden 2023-26.

Læs mere om det eksisterende Børnekatalog

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af fire delopgaver, der rummer hhv. udvikling og afholdelse af tre typer kurser samt administration af kursusforløbene.

De fire delopgaver omfatter:

  • kurser om systematisk sagsbehandling, bekymrende skolefravær og tværfagligt samarbejde
  • kurser om inddragelse
  • kurser om ICS og Udredningsværktøjet
  • kursusadministration.

De tre kursustyper benævnes praksiskurser, metodekurser og videnskurser og har varierende indhold, sigte og omfang.

Socialstyrelsen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om hver delopgave, men samme leverandør har mulighed for at byde på flere delopgaver.

Det er kun muligt at byde på den samlede delopgave inklusiv samtlige kursustitler, der er indeholdt i opgaven.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 27.888.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra januar 2023 til december 2026.

Tilbudsfristen er 27. september 2022 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Læs mere om udbuddet

Senest opdateret 05-07-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her