Pulje: Udvikling og udbredelse af interventionsmodel

10-03-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til frivillige foreninger og organisationer, der i samarbejde med en politikreds og kommuner i politikredsen udvikler en interventionsmodel til voksne, som er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Ansøgningsfrist: 29. april 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 11,3 mio. kr. Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at udvikle en interventionsmodel, der bidrager til, at flere voksne, som er udsat for eller udøver vold i nære relationer, får hjælp til at komme ud af volden på et tidligere stadie end ellers.

Interventionsmodellen består af et tværsektorielt og forpligtende samarbejde mellem et specialiseret tilbud, en politikreds og en eller flere kommuner i politikredsen om opsporing af, indsats og opfølgning til målgruppen.

Målgruppe

Målgruppen er voksne, som er udsat for vold i nære relationer, og voksne, der udøver vold i nære relationer.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 29. april 2022 kl. 12.00.           .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger eller organisationer, som har et eksisterende specialiseret tilbud til målgruppen, og som indgår i et samarbejde med en politikreds og 1-4 kommuner i politikredsen om at udvikle interventionsmodellen.  

Ansøgere skal være opmærksomme på, at hvis der opnås tilskud fra ansøgningspuljen, kan tilskud kun udbetales, når der er anvendt en NemID-medarbejdersignatur.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Socialstyrelsen afholder et informationsmøde om ansøgningspuljen for interesserede ansøgere og eventuelle samarbejdspartnere. Informationsmødet holdes digitalt over Zoom den 14. marts 2022 fra kl. 9.00-11.00.

Deltag i Zoom-mødet her

Senest opdateret 10-03-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her