Pulje: Sommerferiehjælp

25-02-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at støtte afviklingen af sommerferieophold i 2022 og 2023 for socialt udsatte familier. Ansøgningsfrist: 31. marts 2022 kl. 12.00.

Frivillige organisationer og foreninger samt almennyttige boligforeninger kan nu søge om støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn i sommeren 2022 og 2023.

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter.

De opfølgende sociale aktiviteter afvikles efter sommerferieopholdets afslutning med henblik på at fastholde og udvikle kontakter og netværk samt bidrage til at hjælpe familierne med at løse nogle af de sociale problemer, der præger deres hverdag.

Der kan være tale om meget forskellige opfølgende sociale aktiviteter bl.a. lektiecafé, kulturudflugter, fællesspisning, temaarrangementer og rådgivning om fx motion, børneopdragelse, gæld og økonomi mv.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferieophold.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist d. 31. marts 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Ansøgningspulje til sommerferiehjælp

Senest opdateret 25-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her