Pulje: Partnerskab om udsatte grønlændere og bedre misbrugsbehandlingsmetoder

15-03-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje, som skal bidrage til at sociale tilbud bliver mere kvalificerede til at arbejde med udsatte grønlænderes særlige behov og kompleksiteten af deres problemstillinger. Ansøgningsfrist: 11. maj 2022 kl. 12.00.

Udsatte borgere med grønlandsk baggrund i Danmark har fortsat udfordringer med at få fyldestgørende udbytte af sociale tilbud. Her er det særligt et problem, at mange udsatte grønlændere ikke opnår god effekt af misbrugsbehandlingstilbud i Danmark.

Det er baggrunden for en ny ansøgningspulje, som Socialstyrelsen netop har udmeldt. Puljen er på 25,5 mio. kr.

Ansøgningspuljen skal understøtte, at der etableres tilbud, som er målrettet og tilpasset målgruppens særlige behov. Det kan fx være i form af bedre misbrugsbehandlingstilbud, psykologindsatser, tolkning og lavpraktisk hjælp til de mest udsatte og sårbare grønlandske borgere.

Målgruppe

Målgruppen er udsatte grønlændere i alderen 14 år og opefter bosat i Danmark med komplekse sociale problemer. Målgruppen omfatter borgere, der er født i Grønland, og som er flyttet til Danmark, samt deres efterkommere. 

Ansøgningsfrist

11. maj 2022 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er kommuner og frivillige sociale foreninger og organisationer. Ansøgere kan eventuelt indgå samarbejde med andre aktører inden for ansøgerkredsen for at opnå et tilstrækkeligt stort antal borgere i målgruppen og for at sikre et tværfagligt samarbejde.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nr.) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via e-boks.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen 

 

 

Senest opdateret 15-03-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her