Pulje på vej: Inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber

10-06-2022

Vil I være med til at styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber? Socialstyrelsen udvikler en ny indsats til målgruppen, og landets kommuner og samarbejdspartnere fra civilsamfundet inviteres til at være med. Kom til virtuelt informationsmøde 14. september 2022 og hør mere. Bemærk: Ændret mødedato.

Danske og internationale undersøgelser viser, at mennesker med handicap oplever en højere grad af ensomhed og er i større risiko for at blive mobbet og ekskluderet fra sociale fællesskaber i skole og fritid, sammenlignet med den øvrige befolkning. Langvarig ensomhed kan påvirke børns mentale sundhed – eksempelvis i form af et øget stressniveau og koncentrationsvanskeligheder – og risikerer at følge barnet ind i ungdoms- og voksenlivet.

Deltagelse i fritidsfællesskaber kan for alle mennesker have positiv betydning for livskvaliteten, identitetsudviklingen og deltagelsen i det øvrige samfundsliv. For børn og unge med handicap kan det at indgå i et fritidsfællesskab imidlertid være kompliceret. Deres handicap kan i sig selv sætte begrænsninger for deltagelse, men også andre faktorer kan have betydning, fx forældrenes ressourcer.

Det er baggrunden for et nyt projekt om tilpasning og modning af en indsats, der kan understøtte inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber.

Pulje meldes ud i august

Projektet gennemføres af Socialstyrelsen i et samarbejde med fire til seks kommuner i perioden december 2022 til december 2025. Interesserede kommuner kan søge om deltagelse i projektet via en ansøgningspulje, som meldes ud i august 2022.

Indsatsen, der skal videreudvikles, centrerer sig om kommunernes samarbejde med civilsamfundet. Det er derfor en forudsætning for kommunernes deltagelse i projektet, at de etablerer samarbejde med lokale civilsamfundsaktører som frivillige foreninger og organisationer, frivilligcentre m.fl.

Målgruppen for indsatsen er børn og unge med handicap i alderen 6-16 år.

Socialstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde 14. september kl. 10.30-12, hvor vi vil fortælle mere om indsatsen, projektet, og hvad det kræver for kommunerne at deltage.

Informationsmøde 14. september

Socialstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde 14. september kl. 10.30-12, hvor vi vil fortælle mere om indsatsen, projektet, og hvad det kræver for kommunerne at deltage.

Bemærk: Mødet var oprindelig fastsat til den 20. juni, men det har været nødvendigt at udskyde afholdelsen. 

Har du tilmeldt dig informationsmødet den 20. juni, overføres din tilmelding automatisk til informationsmødet den 14. september. Har du ikke mulighed for at deltage den 14. september, er du velkommen til at give Socialstyrelsen besked, men du er ikke forpligtet til at melde afbud.

Har du ikke tilmeldt dig den oprindelige mødedato, skal du tilmelde dig senest den 12. september kl. 12, hvis du ønsker at deltage.

Informationsmødet afholdes som et webinar via Zoom. Det er muligt at deltage via browser, selvom man ikke ellers anvender programmet. Der kan stilles skriftlige spørgsmål via chatfelt undervejs. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret under mødet.

På dagen for informationsmødet sendes en mail ud med link til deltagelse og et mere detaljeret program. Programmet offentliggøres også på Socialstyrelsen.dk under omtalen af arrangementet i hjemmesidens kalender.

Det er gratis at deltage i mødet.

Tilmeld dig mødet om inklusion i fritidsfællesskaber

Læs mere om projektet her

Nyheden blev oprettet 18. maj 2022 og er relanceret 10. juni 2022 med angivelse af ændret mødedato og tilmeldingsfrist. Red. 

 

Senest opdateret 10-06-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her