Pulje: Netværksskabende aktiviteter for plejefamilier og/eller anbragte børn

24-05-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til aktiviteter, der kan styrke netværket for plejefamilier og/eller anbragte børn. Ansøgningsfrist: 12. august 2022 kl. 12:00

Både plejefamilier og anbragte børn og unge kan have gavn af at dele erfaringer med nogen, der er i samme situation, og derfor kan møde dem med særlig forståelse.

Det er baggrunden for, at Socialstyrelsen nu har udmeldt en ansøgningspulje på 7,2 mio. kr. til netværksskabende aktiviteter for plejefamilier og/eller anbragte børn. .

Puljen skal give anbragte børn og unge muligheden for at dele deres tanker og oplevelser med andre børn og unge, der også er anbragt uden for hjemmet. Tilsvarende skal de netværksskabende aktiviteter for plejeforældrene give dem mulighed for at vende de særlige udfordringer, som opgaven som plejefamilie kan være kendetegnet ved.

Med ansøgningspuljen ydes støtte til netværksskabende aktiviteter, der også rummer faglig støtte. Den faglige støtte kan evt. være gruppebaseret.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er plejefamilier og/eller anbragte børn.

Ansøgningsfrist

12. august 2022 kl. 12:00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er organisationer og døgninstitutioner/opholdssteder, der allerede tilbyder eller ønsker at tilbyde netværksskabende aktiviteter til plejefamilier og/eller anbragte børn.

Flere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 24-05-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her