Pulje: Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

24-03-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at forebygge og nedbringe sygefravær blandt medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen. Ansøgningsfrist: 12. maj 2022 kl. 12.00.

Sygefraværet er højt blandt medarbejdere i ældreplejen. Samtidig peger undersøgelser på, at borgere, der modtager hjælp og pleje, lægger stor vægt på nærværet med personalet, da oplevelsen af kontinuitet og genkendelighed skaber tryghed hos borgeren, som derved får en styrket relation til plejeren. Den stærke relation er også vigtig for mange medarbejderes trivsel og for mulighederne for en tidlig indsats ved ændringer i borgernes behov.

Ansøgningspuljen skal derfor understøtte konkrete indsatser til at nedbringe sygefraværet i ældreplejen, hvor personalet har haft en rolle i at udarbejde ansøgningen. Der kan eksempelvis søges midler til kompetenceudviklingstiltag, fokuserede samtaleindsatser, justering af eksisterende prøvehandlinger mhp. afprøvning eller opskalering, faciliterede forløb, mv.

Sundhedsstyrelsen foretager en vidensopsamling af sygefraværsindsatsen i 2025.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist d. 12. maj 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af hjemmeplejeenheder, private leverandører i den udførende hjemmepleje, kommunale plejehjem, selvejende institutioner og friplejehjem i ældreplejen.

Senest opdateret 24-03-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her