Pulje: Modning af model til ambulant indsats til voldsudsatte

20-09-2022

Socialstyrelsen genudmelder de resterende midler fra ansøgningspuljen til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte for at få endnu en kommune med i udviklingssamarbejdet. Ansøgningsfrist: 21. oktober 2022 kl. 12.00.

Krisecentre er det mest kendte tilbud til voldsudsatte, men ikke alle har brug for en så indgribende indsats. Der kan være behov for flere ambulante indsatser i kommunalt regi, så mænd og kvinder, der udsættes for vold af deres partner eller nære familie, kan få et målrettet og tidligt tilbud om hjælp fra deres kommune.

Socialstyrelsen har på den baggrund tidligere udmeldt en ansøgningspulje om modning og videreudvikling af en model for en ambulant indsats til personer, som er udsat for vold. Der udmøntes i den forbindelse midler til to kommuner.

Socialstyrelsen ønsker at få en tredje kommune med i udviklingssamarbejdet og dermed opnå et mere robust grundlag for at modne modellen, men modtog ikke nok ansøgninger, da puljen blev udmeldt første gang. Puljen genudmeldes derfor med de resterende midler, der udgør 2.627.000 kr.

Ud over Socialstyrelsen og projektkommunerne vil der også indgå en ekstern leverandør i udviklingssamarbejdet.

Hvis videreudviklingen af indsatsen går som planlagt, forventes det, at der på længere sigt vil være flere voldsudsatte borgere, der identificeres og sikkerhedsvurderes, og som tilbydes og modtager hjælp tidligere.

Målgruppe

Målgruppen er mænd og kvinder over 18 år, der er udsat for vold i nære familie- og/eller parrelationer, og som ikke tager ophold på et kvinde- eller mandekrisecenter.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 21. oktober 2022 kl. 12.00. Ansøgere forventes at få svar ultimo oktober 2022. Der er opstart af projektet 1. november 2022.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen 

Informationsmøde og udviklingsmøde

Socialstyrelsen afholder et digitalt informationsmøde over Zoom fredag den 30. september 2022 kl. 10.00-11.30.  Her orienteres nærmere om ansøgningspuljen og -processen.

Adgang til det virtuelle møde kan ske ved at klikke på linket nedenfor. Forhåndstilmelding er ikke nødvendigt.

Deltag i infomøde den 30. september om puljen 

Det første udviklingsmøde blandt de kommuner, der opnår støtte fra puljen, afholdes den 21. november 2022 kl. 10.00 – 14.00 i Odense.

Senest opdateret 20-09-2022

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her