Pulje: Inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber

02-09-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber. Socialstyrelsen udvikler en ny indsats til målgruppen og inviterer kommuner og samarbejdspartnere fra civilsamfundet med i et partnerskab om at modne og tilpasse indsatsen. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2022 kl. 12.00.

Deltagelse i fritidsfællesskaber kan for alle mennesker have positiv betydning for livskvaliteten, identitetsudviklingen og deltagelsen i det øvrige samfundsliv. For børn og unge med handicap kan det at indgå i et fritidsfællesskab imidlertid være kompliceret. Deres handicap kan i sig selv sætte begrænsninger for deltagelse, men også andre faktorer kan have betydning.

Det er baggrunden for et nyt projekt om at modne og videreudvikle en indsats, der skal styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber og derved forebygge social isolation, ensomhed og mistrivsel.

Socialstyrelsen har i den forbindelse udmeldt en ansøgningspulje på 13,0 mio. kr.

Det forventes, at fire til seks kommuner kan opnå støtte fra ansøgningspuljen.  

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge med handicap i alderen 6-16 år.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 28. oktober 2022 kl. 12.00.        .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der indgår i samarbejde med minimum to lokale frivillige organisationer eller foreninger.    

Informationsmøde 14. september 2022

Socialstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen onsdag den 14. september kl. 10.30 - 12.00.

Adgang til det virtuelle møde kan ske ved at klikke på linket nedenfor. Møderummet åbner en halv time før, mødet starter, så man kan logge sig på fra kl. 10.

Forhåndstilmelding er ikke nødvendigt.

Deltag i informationsmøde den 14. september

Ansøgere skal være opmærksomme på, at hvis der opnås tilskud fra ansøgningspuljen, kan tilskud kun udbetales, når der er anvendt en NemID-medarbejdersignatur.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Nyheden er opdateret 9. september 2022, idet starttidspunktet for mødet er korrigeret fra 10.00 til 10.30. Red.

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her