Pulje: Etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

20-06-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at etablere midlertidige nødovernatningstilbud for hjemløse. Ansøgningsfrist: 19. august 2022 kl. 12.00.

Formålet med ansøgningspuljen på 9,9 mio. kr. er at yde støtte til at etablere midlertidige nødovernatningstilbud. Tilbuddet er til hjemløse, der sover på gaden i vintermånederne, for bl.a. at modvirke de helbredsmæssige problemer, som målgruppen kan opleve. Ansøgningspuljen dækker to projektår.

Målgruppe

Målgruppen er hjemløse, der sover på gaden, som har lovligt ophold i Danmark og akut behov for overnatning/nattely i vintermånederne.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 19. august 2022 kl. 12.00.         .

Hvem kan søge?

Frivillige organisationer, foreninger og kommuner, samt tilbud oprettet efter § 110 i lov om social service (herberger og forsorgshjem), hvis der er tale om en midlertidig udvidelse af kapaciteten.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 20-06-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her