Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger

24-03-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område samt landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser på det sociale område. Ansøgningsfrist: 6. maj 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 90,4 mio. kr. til driftsstøtte.

Puljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (handicap-delpuljen) samt landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser (sjældne-delpuljen). Ansøgningspuljen er også kendt som ”ULHAN”. Beløbet er et acontobeløb, og der kan komme en efterregulering i løbet af 2023.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde driftsstøtte, så puljemodtagerne kan styrke deres arbejde på det sociale område i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Ansøgningspuljen er delt op i to delpuljer:

  1. Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (97,6 pct.)
  2. Landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap (2,4 pct.)

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er personer med handicap og pårørende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 6. maj 2022 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Handicap-delpuljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og –foreninger samt paraplyorganisationer på handicapområdet.

Sjældne-delpuljen kan søges af landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap samt paraplyorganisationer på handicapområdet.

Senest opdateret 24-03-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her