Pulje: Demensvenlige tiltag, herunder boformer

31-05-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje til lokale, regionale eller landsdækkende aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende. Puljen har fokus på at understøtte demensvenlige fysiske rammer. Ansøgningsfrist: 10. august 2022 kl. 12:00.

Antallet af mennesker med demens er stigende. I den nationale demenshandlingsplan 2025 fremhæves det, at Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv, og hvor de og deres pårørende kan deltage i det almindelige hverdagsliv, fællesskaber og fritidsaktiviteter.  

Et demensvenligt samfund indebærer, at de fysiske rammer er indrettet, sådan at de også passer til mennesker med demens og deres pårørendes behov. Her er det vigtigt med en opmærksomhed på både de nære, hjemlige rammer og de fysiske, offentlige rammer, man møder i samfundet.

Det er baggrunden for, at Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen nu har udmeldt en ansøgningspulje på 15,7 mio. kr. til understøttelse af demensvenlige tiltag, herunder boformer.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker med demens og deres pårørende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 10. august 2022 kl. 12:00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer herunder selvejende institutioner og friplejehjem.

Du kan læse mere om ansøgningspuljen på Socialstyrelsen.dk:

Få mere at vide og adgang til at søge puljen

 

Senest opdateret 31-05-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her