Pulje: Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap

13-09-2022

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal understøtte, at unge med handicap får en bedre overgang til voksenlivet. Ansøgningsfrist: 1. november 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje, der skal bidrage til en bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap. Det skal ske gennem udvikling og modning af en model, der skal styrke kommunernes indsats i forbindelse med overgangen fra ung til voksen.

Ansøgningspuljen er på 10,7 mio. kr.

Formålet med puljen er at understøtte kommunernes implementering af servicelovens § 19 a og dermed at lette overgangen for både de unge selv og deres familier. Målet er, at den unge og forældrene oplever at være forberedte og trygge ved de forandringer, som overgangen medfører.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge med handicap fra 16 til 18 år.

Det er en forudsætning for deltagelse i projektet, at de unge har et handicap, der falder ind under nedenstående:

  • Fysiske handicap, fx bevægelseshandicap, synshandicap eller hørehandicap o.a.
  • Funktionsnedsættelser, fx hjerneskader
  • Udviklingsforstyrrelser, fx autismespektrumforstyrrelser
  • Opmærksomhedsforstyrrelser, fx ADHD

De unge kan ud over deres funktionsnedsættelser have psykiatriske tillægsdiagnoser som fx depression og angst. Men unge, der udelukkende har sociale eller psykiske vanskeligheder, uden et samtidigt handicap, er ikke en del af målgruppen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 1. november 2022 kl. 12.00.

Informationsmøde

Socialstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde tirsdag den 20. september kl. 13.30-14.30 for interesserede kommuner.

Deltag i informationsmødet 20. september

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landets kommuner.

Læs mere om puljen her og få adgang til at søge

Senest opdateret 13-09-2022

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her