Pulje: Ansøgningspulje til afprøvning af Act-Belong-Commit-gruppeforløb

23-05-2022

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til afprøvning af Act-Belong-Commit-gruppeforløb. Ansøgningsfrist: 27. juni 2022 kl. 12.00.

Landets kommuner inviteres nu til at afprøve Act-Belong-Commit (ABC). Det er en gruppebaseret indsats til unge og voksne fra 18 år, der oplever mistrivsel og har psykiske vanskeligheder, herunder ADHD og ADD, i kombination med eventuelle sociale og kognitive problemer.

ABC-gruppeforløb har til formål at støtte borgerne til både selvstændigt og i fællesskab med andre at kunne styrke og vedligeholde deres mentale sundhed og trivsel i hverdagen gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber og aktiviteter i lokalsamfundet.

Ansøgningspuljen udmeldes med en bevilling på 10,5 mio. kr. Det forventes, at der ydes støtte til seks-syv kommuner, der ønsker at være med til at afprøve indsatsen i perioden 2022-2025.

Afprøvningsarbejdet vil foregå i tæt samarbejde med Socialstyrelsen, ekstern leverandører og andre projektkommuner.

Socialstyrelsen yder processtøtte i afprøvningsperioden, og VIVE står for evalueringen. Socialstyrelsen kan kontaktes, hvis der skulle være spørgsmål om evalueringen.

Informationsmøder

Der afholdes informationsmøder om puljen den 16., 20. og 31. maj.

Se links nedenfor for yderligere oplysninger og tilmelding:

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 27. juni 2022 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er landets kommuner.

Læs mere og få adgang til at søge puljen

Nyheden er opdateret 23. maj 2022 med en tilføjelse om, at Socialstyrelsen kan kontaktes vedr. evalueringen. Red.

Senest opdateret 23-05-2022

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om Act-Belong-Commit på Vidensportalen.

Her er ABC dog ikke beskrevet som gruppeindsats, men som en generel tilgang til mental sundhed.

Læs om ABC og mental sundhed

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her