Metodehåndbogen til VUM 2.0 er opdateret

16-12-2022

Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0, gennemgås hvert år for at sikre, at den altid er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet i sagsbehandlingen. Håndbogen er netop ajourført.

Voksenudredningsmetoden VUM 2.0 understøtter en systematisk udredning af borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte samt en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandling.

Voksenudredningsmetoden VUM 2.0 og den tilhørende metodehåndbog gennemgås hvert år for at sikre, at metode og materialer altid er tidssvarende.

Metodehåndbogen er netop blevet offentliggjort i en 3. udgave. Der er tale om mindre tilføjelser og præciseringer. Der er ikke sket ændringer i selve metoden.

Voksenudredningsmetoden 2.0

VUM 2.0 er en videreudvikling af den oprindelige Voksenudredningsmetode. Videreudviklingen blev foretaget af Socialstyrelsen i samarbejde med KL og bygger på den aktuelt bedste viden om sagsbehandling. KL’s projekt Fælles Faglige Begreber er ligeledes indarbejdet i metoden.

VUM 2.0 understøtter, at recovery-orienteret rehabilitering er i fokus allerede i sagsbehandlingen. Metoden lægger op til, at der arbejdes tæt sammen med borgeren, og at det er borgerens ønsker, håb og drømme, der tages udgangspunkt i, når det vurderes, hvilken støtte borgeren har behov for.

Metoden understøtter alle faser i sagsbehandlingen, inklusiv udførers arbejde med mål og dokumentation af indsatsen.

Metodehåndbogen er opdateret i samarbejde med Ankestyrelsen.

Hent metodehåndbogen til VUM 2.0 her (PDF)

Opdatering af redskaber og supplerende materialer

Metodens redskaber og supplerende materialer opdateres også årligt, så de til enhver tid afspejler metodehåndbogen. Der er i år kun foretaget en enkelt sproglig præcisering i eksempelhæftet.
Der er udarbejdet et versionsdokument, der giver overblik over ændringerne.

Se versionsdokumentet her (PDF)

Læs mere om VUM 2.0 her

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her