Målgruppevurdering på børnehandicapområdet

04-10-2022

Få viden og inspiration til, hvordan man kan arbejde med vurderinger af børns funktionsnedsættelser. Vær med enten den 28. november eller den 12. december 2022, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, hvor vi går i dybden med den gode målgruppevurdering.

Forældre til børn med handicap har ofte brug for støtte og hjælp til barnet. Det kræver, at der foretages en målgruppevurdering, dvs. en vurdering af barnets funktionsnedsættelse.

Men hvad er faglig kvalitet, når det drejer sig målgruppevurderinger på børnehandicapområdet?

Det kan man få mere indblik i, når taskforcen på handicapområdet sidst på året inviterer til en virtuel temadag, hvor vi sætter fokus på den gode målgruppevurdering og belyser emnet ud fra både juridiske og socialfaglige perspektiver.

Det kan du opleve på temadagene

VISO vil i det første oplæg på dagen fortælle om deres erfaringer med målgruppers udviklinger over tid og om gråzoner i målgrupper. VISO vil også give et bud på, hvordan det fagprofessionelle netværk og forældrene kan inddrages i en målgruppevurdering.

Ankestyrelsen holder to oplæg. I det første oplæg vil styrelsen udfolde lovgivningen på servicelovens §§ 41 og 42 og afdække, hvem der kan modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste og nødvendige merudgifter.

I det andet oplæg vil Ankestyrelsen belyse, hvordan der – set ud fra et juridisk perspektiv - foretages en god målgruppevurdering, herunder hvordan man sørger for at indhente tilstrækkelige oplysninger til sagen.

Praktiske oplysninger

Temadagene er gratis og henvender sig til dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator, udviklingskonsulent eller sagsbehandler på myndighedsområdet.

Temadagen afholdes virtuelt og tilbydes både den 28. november og den 12. december 2022, begge dage kl. 9.30 – 11.40 med samme program. Man kan derfor deltage den dato, hvor det passer bedst ind i kalenderen.

Se programmet og tilmeld dig temadagen 28. november
Tilmeldingsfrist 24. november kl. 12.00

Se programmet og tilmeld dig temadagen 12. december
Tilmeldingsfrist 8. december kl. 12.00[

Link til deltagelsen sendes ud senest kl. 8.00 på dagen for temadagens afholdelse.

Om taskforcen på handicapområdet

Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforcen afholder fire årlige temadage for kommunerne, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandling på handicapområdet.

Taskforcen tilbyder også kommunerne korte formidlings- og læringsforløb samt lange analyse- og udviklingsforløb. Forløbene kan søges her på Socialstyrelsen.dk:

Læs mere om taskforcens tilbud til kommunerne

Kontakt

Julie Jørgensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her