Koordinerede indsatser hjælper familier med børn med handicap

09-09-2022

Vil I hjælpe familier med børn med handicap til bedre trivsel med en helhedsorienteret og koordineret indsats? Socialstyrelsen tilbyder støtte til kommuner, der vil implementere en af de to modeller ”Én familie – én indgang” eller ”Sammen om familien”. Ansøgningsfrist: 25. oktober 2022.

Børnehandicapområdet er præget af komplekse sager med mange parter, og det kan være udfordrende for både kommunen og de involverede familier.

Som kommune kan man opleve, at det internt er krævende at få samarbejdet til at fungere på tværs af de mange aktører, og at organiseringen måske ikke understøtter en helhedsorienteret indsats. Forældrene kan derfor opleve, at de selv skal koordinere samarbejdet med kommunen og forholde sig til mange fagpersoner omkring barnet, og det kan resultere i stress og en presset hverdag.

Det kan vi gøre noget ved!

Øget trivsel og bedre sagsbehandling

Gode erfaringer er nemlig allerede høstet med arbejdet med ”Én familie - én indgang” og ”Sammen om familien”, da 12 kommuner i tre år har arbejdet med de to modeller.

Familierne oplevede sig inddraget, hørt og forstået, og både koordineringen og den tætte kontakt øgede tilliden til sagsbehandleren. Forældrene oplevede mindre stress og fik mere overskud til mestring af dagligdagen.

Rådgiverne oplevede, at de fik mere tid til koordinering og til at opbygge et tættere samarbejde med familierne. Desuden oplevede de 12 deltagende kommuner positive resultater med en fælles faglig systematik for arbejdet med familierne. Nogle kommuner oplevede, at antallet af klagesager faldt, og at der med tættere opfølgning og koordinering kunne iværksættes indsatser, der var mindre indgribende.

Ansøgningsrunde er åbnet

Modellerne er forskelligt organiseret, men er begge rettet mod børn og unge i alderen 0-17 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og som har behov for indsatser, hvor der er behov for en høj grad af koordinering og samarbejde.

”Sammen om familien” er centreret omkring et tværgående samarbejde og hyppig opfølgning. I ”Én familie – én indgang” har familien bl.a. én fast familiekoordinator, der står for koordineringen af familiens indsatser.

Socialstyrelsen vil gerne udbrede modellerne flere steder i landet i perioden 2022-24 og tilbyder derfor støtte til kommuner, der ønsker at implementere én af dem.  

Der er nu åbnet for den første ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er 25. oktober 2022.

Læs mere og hent ansøgningsmateriale


Nyheden er en relancering af en tidligere nyhed om samme emne, der havde fokus på et nu afholdt informationsmøde.

Se den første nyhed om infomødet mv.

Senest opdateret 09-09-2022

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her