Koordinerede indsatser hjælper familier med børn med handicap

08-08-2022

Vil I hjælpe familier med børn med handicap til bedre trivsel med en helhedsorienteret og koordineret indsats? Socialstyrelsen tilbyder støtte til kommuner, der vil implementere en af de to modeller ”Én familie – én indgang” eller ”Sammen om familien”. Hør mere på vores informationsmøde 8. september 2022.

Børnehandicapområdet er præget af komplekse sager med mange parter, og det kan være udfordrende for både kommunen og de involverede familier.

Som kommune kan man opleve, at det internt er krævende at få samarbejdet til at fungere på tværs af de mange aktører, og at organiseringen måske ikke understøtter en helhedsorienteret indsats. Forældrene kan derfor opleve, at de selv skal koordinere samarbejdet med kommunen og forholde sig til mange fagpersoner omkring barnet, og det kan resultere i stress og en presset hverdag.

Det kan vi gøre noget ved!

Øget trivsel og bedre sagsbehandling

Gode erfaringer er nemlig allerede høstet med arbejdet med ”Én familie - én indgang” og ”Sammen om familien”, da 12 kommuner i tre år har arbejdet med de to modeller.

Familierne oplevede sig inddraget, hørt og forstået, og både koordineringen og den tætte kontakt øgede tilliden til sagsbehandleren. Forældrene oplevede mindre stress og fik mere overskud til mestring af dagligdagen.

Rådgiverne oplevede, at de fik mere tid til koordinering og til at opbygge et tættere samarbejde med familierne. Desuden oplevede de 12 deltagende kommuner positive resultater med en fælles faglig systematik for arbejdet med familierne. Nogle kommuner oplevede, at antallet af klagesager faldt, og at der med tættere opfølgning og koordinering kunne iværksættes indsatser, der var mindre indgribende.

Ansøgningsrunde åbner 9. september

Modellerne er forskelligt organiseret, men er begge rettet mod børn og unge i alderen 0-17 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og som har behov for indsatser, hvor der er behov for en høj grad af koordinering og samarbejde.

”Sammen om familien” er centreret omkring et tværgående samarbejde og hyppig opfølgning. I ”Én familie – én indgang” har familien bl.a. én fast familiekoordinator, der står for koordineringen af familiens indsatser.

Socialstyrelsen vil gerne udbrede modellerne flere steder i landet i perioden 2022-24 og tilbyder derfor støtte til kommuner, der ønsker at implementere én af dem.  

Der åbnes for den første ansøgningsrunde den 9. september med frist 25. oktober 2022.

Hør mere på vores informationsmøde

Lyder det som relevant for jeres kommune, så vær med, når Socialstyrelsen inviterer til virtuelt informationsmøde 8. september kl. 10-11.30. Her fortæller vi nærmere om de to modeller, og om hvordan I ansøger om at få del i den implementeringsstøtte og kompetenceudvikling, der tilbydes.

Det er gratis og uforpligtende at deltage i mødet, men tilmelding er nødvendig, og skal ske senest den 6. september kl. 12.00.

Tilmeld dig mødet 8. september via NemTilmeld

Informationsmødet afholdes via Zoom. Det er muligt at deltage via browser, selvom man ikke ellers anvender programmet. Der kan stilles skriftlige spørgsmål via chatfelt undervejs. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret under mødet.

Dagen inden informationsmødet sendes en mail ud med link til deltagelse.

 

Senest opdateret 08-08-2022

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om erfaringerne med koordineret sagsbehandling i vores nyhed i januar 2022:

Se nyheden om sagsbehandling

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent