Kommende udbud af VISO-ydelser på KaS-området

10-03-2022

Socialstyrelsen udbyder i foråret specialrådgivning, udredning og andre ydelser på fem specifikke handicapområder. Det sker i regi af den såkaldte Koordinering af Specialrådgivning (KaS). Udbuddet sendes i høring i april.

VISO afholder i foråret 2022 et udbud af ydelser på KaS-området (Koordinering af Specialrådgivning). Det drejer sig om ydelserne specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kurser og materialeproduktion.

Seks specifikke målgrupper

Ydelserne er målrettet seks specifikke målgrupper på handicapområdet:

  • børn og unge med døvblindhed
  • børn og unge med hørenedsættelse
  • unge og voksne med synsnedsættelse
  • børn og unge med synsnedsættelse
  • børn, unge og voksne med epilepsi
  • førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder.

Henvendelse fra fagpersoner og borgere til leverandørerne under KaS kan ske direkte, og behøver således ikke gå igennem VISO.

Se oplæg om udbuddet

VISO har i februar afholdt møde med nuværende KaS-leverandører, hvor der blev orienteret om VISOs ståsted og overordnede forventninger til den kommende udbudsproces, herunder tidsplan.

VISO spurgte blandt andet leverandørerne, hvor de ser videnshuller på deres målgruppeområder, og modtog forskellige øvrige input.

Læs mere om udbuddet i VISOs oplæg og referat fra mødet

VISO sender alt udbudsmaterialet i høring i perioden 4. april – 25. april. Høringen annonceres på Socialstyrelsens hjemmeside og i nyhedsbrevet.

Læs mere om KaS (Koordinering af specialrådgivning) 

Nyheden er opdateret 18. marts 2022, idet børn og unge med synsnedsættelse er tilføjet som målgruppe. Red.

Senest opdateret 18-03-2022

Kontakt

Randi Lykou Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her