Har I brug for viden om udviklingshæmning og rusmidler?

19-12-2022

Det kan være svært at tilbyde den nødvendige hjælp til personer med udviklingshæmning, der har problemer med rusmidler. VISO kan bidrage til at styrke viden og kompetencer hos de fagprofessionelle og fx rådgive om, hvordan man kan tilpasse indsatsen og styrke det tværgående samarbejde.

Mange kommuner og tilbud oplever, at det er svært at tilbyde den rette hjælp til personer, der har udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder, og som har et problematisk forbrug af rusmidler.

VISO tilbyder rådgivning i gruppeforløb, hvis I har flere borgere med disse udfordringer. Rådgivningsforløbet bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med jer og tager udgangspunkt i de specifikke problemer, I oplever.

Hvad rummer et rådgivningsforløb?

Et rådgivningsforløb varer typisk 6-8 måneder og kan fx have fokus på:  

  • Hvordan man kan forstå og håndtere problematisk rusmiddelforbrug hos borgerne
  • hvordan man kan tilpasse støtten og behandlingsindsatsen.

Rådgivningen kan gives til ledere og medarbejdere i fx botilbud, bostøtte, aktivitetstilbud, rusmiddelcentre og den kommunale forvaltning.

Forløbet kan målrettes en enkelt afdeling eller medarbejdergruppe, eller den kan gå på tværs med fokus på at styrke samarbejde og koordinering af indsatsen fx mellem støtteindsats og rusmiddelbehandling.

VISOs rådgivning er gratis. Læs mere om VISO, og hvordan I får et rådgivningsforløb, på Socialstyrelsen.dk. VISO tilbyder som altid også rådgivning i forhold til enkelte borgere. Rådgivningen søges på samme måde som VISOs øvrige rådgivning.

Læs, hvordan man som fagperson får rådgivning fra VISO

Syv principper for behandlingen

En undersøgelse (marts 2022) foretaget af Metodecentret for Socialstyrelsen viser, at to ud af tre personer med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer ikke får behandling. Rusmiddelbehandling er typisk baseret på metoder, der bl.a. kræver kognitive forudsætninger, som disse borgere ikke har. Derfor får mange ikke den rette hjælp.

Metodecentret har formuleret syv principper for en tilpasset støtte- og behandlingsindsats og giver også et første bud på, hvordan principperne kan gennemføres i praksis på tværs af støttetilbud og misbrugsbehandling. Den nye viden indgår i VISOs rådgivningsforløb.


Hvis du vil vide mere

Metodecentrets undersøgelse (marts 2022) består af en afdækning af viden og metoder fra bl.a. forskningslitteraturen på området, en national kortlægning af problemets omfang, og et forslag til en behandlings- og støtteindsats til personer med udviklingshæmning og et problematisk forbrug af rusmidler.

Se rapport om udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her