Fokus på ledelse i socialpsykiatrien

30-08-2022

Deltag i Socialstyrelsens ledernetværk og vær med til at sætte fokus på god faglig ledelse, og hvordan du som leder kan være med til at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Vær med næste gang den 8. eller den 10. november 2022 – det er gratis!

Socialstyrelsen har etableret et ledernetværk i Østdanmark og et ledernetværk i Vestdanmark, der sætter fokus på god faglig ledelse i socialpsykiatrien.

Alle med fagligt ledelsesansvar på socialpsykiatriske botilbud og bostøtte-tilbud kan tilmelde sig.

Ledernetværkene mødes to gange årligt. Næste gang er i efteråret 2022, og nye deltagere er meget velkomne!

Temaet er denne gang ”Implementeringsprocesser i en recovery-orienteret organisation”. Temaet er valgt med afsæt i deltagernes ønsker.

Recovery-orienteret tilgang

Ledernetværkene for faglige ledere i socialpsykiatrien er ét af seks initiativer, som Socialstyrelsen har igangsat for at understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Der tages udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang til det socialpsykiatriske arbejde, og netværkene henvender sig derfor til ledere, der er interesseret i at udvikle den faglige ledelse med dette afsæt.

Omdrejningspunktet for ledernetværkene er Socialstyrelsens syv retningsgivende principper for faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien.

Hent retningslinjer for god faglig ledelse (pdf)

Forventet udbytte af deltagelse

Som deltager kan du forvente at få dette ud af at være med:

  • Du får mulighed for at drøfte, hvad der er god faglig ledelse med andre ledere i socialpsykiatrien.
  • Du får viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder.
  • Du får mulighed for at videndele om kerneelementer i god faglig ledelse generelt, og hvordan man kan styrke sin egen ledelse.
  • Du bliver orienteret om den aktuelle udvikling på området og om relevante initiativer og projekter i Socialstyrelsen.

Læs om det samlede initiativ

Praktiske oplysninger om ledernetværkene

Det er gratis at deltage i netværkene, og nye deltagere er altid velkomne. Der er dog et begrænset antal pladser til de enkelte møder. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Der afholdes møder to gange årligt i hvert netværk.

Møderne holdes den 8. november 2022 (Ledernetværk Øst) og den 10. november 2022 (Ledernetværk Vest).

Fristen for tilmelding er den 24. oktober (begge møder).

Tilmelding til Ledernetværk Øst (DGI, København)

Tilmelding til Ledernetværk Vest (Scandic, Aarhus)

Senest opdateret 30-08-2022

Kontakt

Nanna Koch Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her