Film og podcasts om senfølger efter seksuelle overgreb

04-05-2022

Voksne, der blev udsat for seksuelle overgreb som børn eller unge, kan have svære følgevirkninger. Socialstyrelsen lancerer to film og tre podcasts, der skal være med til at sætte voksnes senfølger på dagsordenen og give inspiration til, hvad du kan gøre som fagperson.

Et seksuelt overgreb på børn og unge er en alvorlig traumatisk hændelse, der kan kaste lange skygger ind i voksenlivet. Mange udvikler senfølger, som kan have indgribende betydning for deres liv og muligheder, og de vil ofte være i kontakt med kommunen for at få hjælp og støtte til at håndtere forskellige sociale, fysiske og psykiske udfordringer.

Men selvom kontakten med kommunen er etableret, er det ikke sikkert, at den bagvedliggende årsag til vanskelighederne bliver klarlagt, og det kan betyde, at den hjælp, der tilbydes, ikke er tilstrækkelig målrettet.

Bryd tabuet om senfølger efter overgreb

For at styrke indsatsen til borgere med senfølger efter seksuelle overgreb er der behov for at nedbryde det tabu og den berøringsangst, som senfølger kan være forbundet med.

For at hjælpe fagpersoner med at få styrket deres viden om området lancerer Socialstyrelsen nu to film og tre podcasts om senfølgeproblematikker.     

Den første film introducerer til området, mens den anden film giver inspiration til at starte en faglig dialog om, hvordan du som fagperson kan understøtte, at målgruppen får den støtte og hjælp, de har behov for.

Se filmene om senfølger her

De tre podcasts går mere i dybden med særligt disse spørgsmål:

  1. Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb? Hvordan det kan opleves at leve med dem, og hvordan de kan komme til udtryk i kontakten med kommunen?
  2. Hvordan kan du som fagperson arbejde traumebevidst i dit arbejde med borgere, som er traumatiseret fx som følge af seksuelle overgreb i opvæksten?
  3. Hvilken betydning kan det have for den faglige indsats og arbejdsmiljøet på en arbejdsplads, når en organisation styrker rammerne for arbejdet med voksne med senfølger set fra medarbejderens perspektiv?

Lyt til podcastserien her

Håndbog på vej

Film og podcasts suppleres af en håndbog, som formidler aktuelt bedste viden om senfølger efter seksuelle overgreb og giver gode råd til fagpersoner, som kommer i kontakt med målgruppen. Håndbogen forventes at udkomme i tredje kvartal 2022.

Både film, podcasts og håndbog udspringer af en handlingsplan, der skal styrke indsatsen på området. 

Handlingsplanen er tilgængelig på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Hent handlingsplanen om senfølger efter seksuelle overgreb (pdf)

 

 

Senest opdateret 05-05-2022

Kontakt

Sabine Lyø Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her