Brugen af velfærdsteknologi til børn og unge

08-09-2022

Børn og unge, der har et handicap, kan have stor gavn af forskellige teknologier. Men den hastige udvikling gør det krævende for fagpersoner at følge med. En ny udgivelse giver indblik i området og understreger ledelsens rolle for en åben tilgang til samspillet mellem velfærdsteknologi og den socialpædagogiske indsats.

Børn og unge, der har omfattende funktionsnedsættelser og er anbragt uden for hjemmet, anvender ofte en form for teknologi i hverdagen – fra kørestole til hjælpemidler, der kan støtte kommunikationen.

Men hvordan bruges hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger mere konkret i den socialpædagogiske indsats for disse børn og unge? Og hvor kan der være udfordringer eller opmærksomhedspunkter, der kan være barrierer for, at teknologien gør størst mulig gavn?

Det belyses nu i en ny vidensafdækning fra Socialstyrelsen.

Forskellige begrebsforståelser

Vidensafdækningen viser, at der er forskellige forståelser af begrebet velfærdsteknologi på tværs af både kommune og sundhedssektor og internt mellem forvaltning og praksis.

Det betyder, at der fx kan være stor forskel på forventningerne til, hvilke udfordringer ny teknologi kan løse, fordi de forskellige begrebsforståelser også kan indebære et varierende fokus på hhv. økonomi, arbejdsmiljø og barnets trivsel og udvikling.

Tilsvarende kan det have betydning i en bevillingssituation, om et givent produkt opfattes som et hjælpemiddel eller et almindeligt forbrugsgode.

Fokus på generel teknologiforståelse

Det pointeres i udgivelsen, at teknologi som regel er en integreret del af hverdagen, når man arbejder på handicapområdet, om end den hastige udvikling kan gøre det svært for medarbejderne at følge med, særligt i den mere avancerede teknologi. Mange steder er man også udfordret af fx personaleskift.

Den gode anvendelse af velfærdsteknologi er dog meget andet end de konkrete kompetencer i at anvende en specifik teknologi. Der kan også være behov for, at medarbejderne styrker deres generelle teknologiforståelse og forstår betydningen af at bruge teknologien, og hvordan den kan understøtte den socialpædagogiske opgave.

Ledelsens opgave

En sådan teknologiforståelse vokser bedst i et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne uanset kompetenceniveau har tid og rum til at forholde sig udforskende til  teknologiens potentiale. Et miljø, hvori ledelsen er opmærksom på og giver plads til at arbejde med de konsekvenser, forandringer og dilemmaer, der opstår, når teknologien tages i brug.

Hent vidensafdækningen her

Kan bruges bredt

Mange af temaerne er relevante på tværs af målgrupper. Det gælder fx opkvalificering ift. at forstå teknologien bedre, så den kan blive sat i spil der, hvor det giver mest mening i den social indsats.

Senest opdateret 08-09-2022

Kontakt

Sarah Kjær
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her