Pulje: Unge med selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse

18-08-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelse. Ansøgningsfrist: 4. oktober 2021 kl. 12:00.

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser et udbredt problem blandt unge, og det kan medføre betydelige personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Trods problemets udbredelse er der imidlertid i dag et begrænset antal kommunale indsatser til målgruppen,

Det er baggrunden for, at Socialstyrelsen nu har udmeldt en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr.  til at udvikle en indsatsmodel til unge, der har en selvskadende adfærd og/eller en spiseforstyrrelse.

Puljen skal både øge de unges trivsel og mestring af hverdagslivet og stabilisere eller reducere den selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelsen. Målet er, at de unge kan fastholde eller genetablere et hverdagsliv med sociale fællesskaber, skole, uddannelse eller beskæftigelse.

Med ansøgningspuljen kan kommuner få tilskud til at udvikle egen praksis og indsats for unge med selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelse. Kommunerne vil modtage målrettet kompetenceudvikling, processtøtte samt erfaringsudveksling med andre kommuner. Endvidere kan kommunerne få tilskud til at opkvalificere medarbejderes kompetencer i forhold til øget kendskab til målgruppen og supervision på området.

Udvikling af indsatsmodellen sker i samarbejde mellem Socialstyrelsen og de øvrige projektkommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 12 og 29 år med mild til moderat grad af selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelse. De unge kan have andre psykiske vanskeligheder, men den selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelse skal være den primære årsag til deltagelse i projektet.

Ansøgningsfrist

4. oktober 2021 kl. 12:00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Der afholdes to informationsmøder i september, hvor man kan høre mere om projektet og ansøgningspuljen. Det er gratis at deltage.

Møderne har samme indhold.

Tilmelding: Informationsmøde i København den 20. september 

Tilmelding: Informationsmøde i Århus 21. september 

Tilmeldingsfristen til begge møder er 16. september kl. 12.

 

 

 

Senest opdateret 18-08-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her