Pulje: Ungdomsuddannelse for unge med handicap

25-05-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udvikling af en model, der skal sikre, at flere unge med handicap starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Ansøgningsfrist: 30. juli 2021 kl. 12:00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr.  til at udvikle en indsatsmodel, der skal sikre, at flere unge med handicap starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Indsatsen skal være forankret på socialområdet.

Med ansøgningspuljen kan kommuner få tilskud til at være medudviklere af en model, som senere skal modnes (videreudvikles) gennem lokal implementering i kommunen.

Udvikling af modellen sker i samarbejde mellem Socialstyrelsen, øvrige projektkommuner og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Socialstyrelsen vil undervejs i projektperioden (2021-24) yde processtøtte og faglig bistand samt forestå evaluering.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge med handicap i alderen 14 til 25 år, der har de kognitive og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med den rette støtte.

Ansøgningsfrist

30. juli 2021 kl. 12:00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner. Kommunerne skal indgå samarbejde med én eller flere ordinære ungdomsuddannelser (dvs. erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). Den forberedende grunduddannelse (FGU) og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er ikke omfattet af denne ansøgningspulje.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nr.) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via e-boks.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

 

Senest opdateret 25-05-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her