Pulje: Koloniophold mv. for børn og unge med handicap og deres forældre

15-02-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med et handicap samt deres forældre og søskende. (Handicappuljen). Ansøgningsfrist: 17. marts 2021 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 12,8 mio. kr. til støtte af koloniophold, familieferie i ind- og udland og kursusvirksomhed.

Ansøgningspuljen udmøntes med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge med et handicap under 25 år samt deres forældre og søskende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 17. marts 2021 kl. 12.00.                 .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Enkeltpersoner/familier, der ønsker at søge, skal henvende sig til deres evt. organisation/forening.

Der skal være tale om organisationer/foreninger, hvis primære formål er at repræsentere mennesker med et eller flere bestemte handicap fx autisme og sklerose. Foreninger, hvis primære formål ikke alene relaterer sig til en målgruppe af mennesker med handicap, men i stedet har et bredt målgruppefokus, anses ikke for at være omfattet af ansøgerkredsen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

Senest opdateret 15-02-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her