Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

15-02-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Ansøgningsfrist: 18. marts 2021 kl. 12:00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 45,7 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Ansøgere kan søge om støtte inden for følgende områder:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere.
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier.
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne.
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber.

Ansøgningspuljens samlede bevilling fordeles på de fire områder efter fristens udløb.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra den samlede ansøgningspulje, er socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation.

Inden for målgruppen af socialt truede hører sårbare grupper. Det kan eksempelvis være børn og unge af udsatte forældre, der fx oplever vold, misbrug eller psykisk sygdom i hjemmet. Ligeledes kan det være socialt udsatte voksne, der lever i udsatte livssituationer, isoleret fra at deltage i sociale og inkluderende fællesskaber og med ringe eller ingen tilknytning til uddannelses- og/eller arbejdsmarkedet.

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 18. marts 2021 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, grupper eller enkeltpersoner, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde for målgruppen.

Det skal oplyses, at regioner og kommuner samt øvrige myndighedslignende konstruktioner fx menighedsråd ikke er omfattet af ansøgerkredsen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 15-02-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her