Pulje: Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning

09-09-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje til kommuner eller regioner med henblik på at forebygge magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Ansøgningsfrist: 27. oktober 2021 kl 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr. til kommuner og/eller regioner, der ønsker at indgå i et samarbejde med styrelsen om at afprøve metoden LA2 på botilbud. Metoden LA2 har vist lovende resultater med hensyn til at forebygge voldsomme episoder og magtanvendelser på botilbud. 

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte kommuners og regioners arbejde med at forebygge magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning og en udadreagerende adfærd. 

Målgruppe

Målgruppen er borgere med udviklingshæmning, der enten bor på botilbud under servicelovens §§ 107 og 108 eller i et tilbud efter almenboliglovens § 105 med § 85- støtte under serviceloven. Puljens sekundære målgruppe er fagprofessionelle og ledere, der arbejder på botilbuddene.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 27. oktober 2021 kl. 12.00.

Informationsmøde

Der holdes digitalt informationsmøde om ansøgningspuljen den 20. september 2021 kl. 14.30-16.00. 

Tilmelding til informationsmødet

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landets kommuner eller regioner, der indgår i samarbejde med et-to botilbud for voksne med udviklingshæmning, herunder private botilbud.   

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 09-09-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her