Pulje: Etablering af nye frivilligcentre

01-07-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at støtte etableringen af nye frivilligcentre (ETFRI). Ansøgningsfrist: 26. august 2021 kl. 12.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1,9 mio. kroner til støtte af etablering af nye frivilligcentre (ETFRI).

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til en toårig etableringsperiode af nye frivilligcentre, så de kan bidrage til udvikling af frivilligt socialt arbejde i kommunerne. Målet med ansøgningspuljen er at etablere to nye frivilligcentre, der fra den 1. oktober 2023 opfylder kriterierne for at modtage grundfinansiering.

Erfaringer viser, at et frivilligcenter i lokalsamfundet giver en mere systematisk hjælp til frivillige foreninger, en lettere indgang for borgere til at udføre frivilligt socialt arbejde og en mere systematisk inddragelse af frivillige foreninger, fx i samarbejdet med kommunen om løsning af opgaver på det sociale område.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte, er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde samt borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 26. august 2021 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, frivillige foreninger samt enkeltpersoner, der tager initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter, og som kan dokumentere en kommunal medfinansiering på minimum 50 procent.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge

Senest opdateret 09-09-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her