Pulje: Et godt ældreliv for socialt udsatte

31maj

Der er udmeldt en ansøgningspulje til kommuner med henblik på at styrke koordineringen af den samlede indsats for ældre socialt udsatte, der har komplekse problemer og behov for forskellige former for støtte. Ansøgningsfrist: 6. august 2021 kl 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr. til kommuner, der ønsker at indgå i et samarbejde med styrelsen om at tilpasse, modne og pilotafprøve ”Samarbejdsmodellen” i relation til målgruppen af ældre socialt udsatte.

Formålet er at styrke koordineringen af den samlede indsats til målgruppen.

Målgruppe

Målgruppen er ældre (fra 50 års-alderen) socialt udsatte borgere, der har komplekse problemer og behov for forskellige former for støtte, bl.a. i forhold til pleje og omsorg.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 6. august 2021 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landets kommuner.  

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NEMID-medarbejdersignatur (med kommunens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 09-09-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her