Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende organisationer og -foreninger for handicap eller sjældne diagnoser

15-02-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område samt landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser på det sociale område. Ansøgningsfrist: 29. marts 2021 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 89,7 mio. kr., som landsdækkende handicaporganisationer og --foreninger (handicap-delpuljen) samt landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser (sjældne-del-puljen) kan søge til drift. Beløbet er et acontobeløb, og der kan komme en efterregulering i løbet af 2022.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Ansøgningspuljen er delt op i to delpuljer:

  1. Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (97,6 pct.)
  2. Landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap (2,4 pct.)

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er personer med handicap og pårørende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 29. marts 2021 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Handicap-delpuljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt paraplyorganisationer på handicapområdet.

Sjældne-delpuljen kan søges af landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap samt paraplyorganisationer på handicapområdet.

Yderligere oplysninger om begge delpuljer og adgang til at søge

Senest opdateret 15-02-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her