Ny kortlægning af prostitution i Danmark

24-06-2021

Ca. 4.500 personer i Danmark sælger sex. Det vurderes i en ny kortlægning, der også viser, at prostitutionsområdet er blevet mere individualiseret, og at borgere, der sælger sex, er meget forskellige. Det gælder blandt andet i forhold til social baggrund, belastningsgrad og deres tanker om eventuelt at forlade prostitution.

Den seneste kortlægning af prostitution i Danmark er fra 2011, og der er derfor behov for ny viden på området. Den opgave løser VIVEs nye kortlægning: Salg af sex i Danmark 2020, der er baseret på helt nye typer data. Rapporten, der er bestilt af Social- og Ældreministeriet, har særligt fokus på at afdække omfanget af prostitution, sexsælgernes sociale baggrund og exitprocesser.

I rapporten vurderes det, at der i 2020 var ca. 4.500 borgere i Danmark, der havde solgt sex mindst én gang. Tallet inkluderer de ikke umiddelbart synlige sexsælgere, der fx sælger sex fra deres private hjem og annoncerer i lukkede fora på nettet. Kortlægningen fra 2011 estimerede, at 3.100 borgere solgte sex. Der er dog ikke nødvendigvis tale om en stigning, idet datagrundlaget er et andet i den nye kortlægning.

Social profil

Kortlægningen viser, at borgere i prostitution overordnet set adskiller sig fra deres jævnaldrende på en række områder. Fx har flere end gennemsnittet blandt de danske sexsælgere været anbragt uden for hjemmet som børn og unge, flere har oplevet hjemløshed, har fængselsdomme eller været ofre for forbrydelser. De har ligeledes et lavere uddannelsesniveau og mindre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Personer, der sælger sex, udgør dog en meget sammensat gruppe. Langt fra alle kan beskrives som udsatte, eller oplever sig selv således, men samtidig er der både nogle, der kan betegnes som psykisk sårbare og en gruppe med meget komplekse sociale problemer.

Exitprocesser

De fleste af de danske borgere, der sælger sex, betragter prostitution som noget midlertidigt. Det er de færreste, der ønsker at forlade prostitution her og nu, men samtidig er det kun fem procent, der forventer at sælge sex om fem år.  

Blandt de udenlandske borgere forholder det sig omvendt. Her ønsker over halvdelen at stoppe med at sælge sex, men 35 procent forventer alligevel fortsat at gøre det om fem år.

Kortlægningen peger også på, at salg af seksuelle ydelser langt fra er et entydigt fænomen og kan være drevet af såvel seksuel lyst som økonomisk nød, ligesom nogle fortæller om tvang eller traumer. For de udenlandske borgere er den altoverskyggende motivation at få råd til basale livsnødvendigheder til sig selv og deres familie.

Individualisering

Prostitutionsområdet er blevet mere individualiseret gennem det sidste årti. Den teknologiske udvikling gør det nemmere for den enkelte at skabe kontakt via nettet, og mange sexsælgere fortæller, at de opererer på egen hånd uden fx at være tilknyttet en klinik. De friere rammer stiller samtidig store krav til den enkeltes risikohåndtering.

Individualiseringen betyder samtidig, at forskellene mellem klinikprostitution, escortprostitution og gadeprostitution bliver mere udviskede. Den samme person kan således sælge seksuelle ydelser i flere kontekster. Individualiseringen gør sig dog mest gældende blandt danskerne.

Kortlægningen er baseret på andre undersøgelser på prostitutionsområdet, spørgeskemaer, interview og søgninger på internettet. Samtidig er der for første gang gennemført en registerundersøgelse.

Hent kortlægningen "Salg af sex i Danmark 2020"

Senest opdateret 24-06-2021

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her