Informationsmøder om Socialstyrelsens udviklingsforløb til socialpsykiatrien

29-09-2021

Vil I arbejde med udvikling af jeres praksis? Socialstyrelsen afholder korte informationsmøder i efteråret, hvor vi præsenterer vores udviklingsforløb til både botilbud og bostøttetilbud. Vær med og bliv klogere på, om et forløb er noget for jer, og hvordan vi kommer i gang. Møderne foregår online.

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at styrke kvaliteten via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Et udviklingsforløb er gratis, og ansøgningsprocessen er enkel, så det er nemt at komme i gang med samarbejdet.

Vi afholder nu tre uforpligtende informationsmøder om udviklingsforløbene, hvor I kan høre mere. 

Det sker der på mødet

På informationsmødet fortæller Socialstyrelsen om:

  • Hvad et udviklingsforløb er
  • Hvad I kan forvente at få ud af et udviklingsforløb
  • Hvad I skal afsætte af tid og personalemæssige ressourcer
  • Hvordan I søger om et udviklingsforløb.

Der vil desuden være god tid til spørgsmål.

Praktiske oplysninger

Det er gratis at deltage. Informationsmøderne afholdes online via Zoom og varer cirka en time.

Informationsmøderne har samme indhold og tilbydes på tre forskellige dage.

Tilmeld dig via følgende links:

Tilmeld dig infomødet 12. oktober kl. 13.00 – 14.00

Tilmeld dig infomødet 27. oktober kl. 13.30 – 14.30

Tilmeld dig infomødet 11. november kl. 10.30 – 11.30

Om udviklingsforløbene

Et udviklingsforløb er et samarbejde mellem et socialpsykiatrisk tilbud og Socialstyrelsen om at udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Udviklingsforløbene bygger på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser. De er derfor målrettet kommuner og socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med dette afsæt. Forløbene retter sig bredt mod socialpsykiatrien og omfatter derfor både bostøttetilbud og botilbud.

Udviklingsforløbene er gratis og varer fra 4 til 12 måneder. De enkelte forløb bliver tilpasset tilbuddets ønsker og behov med hensyn til indhold og varighed. I et udviklingsforløb kan der fx arbejdes med temaet ’Helhed og sammenhæng’ og/eller ’Uddannelse og beskæftigelse’.

Læs mere om udviklingsforløbene og find ansøgningsmateriale

Hvad kan man få ud af et udviklingsforløb?

Botilbuddet Marielund har deltaget i et udviklingsforløb med Socialstyrelsen.

Vi har samlet nogle af tilbuddets tidlige erfaringer i en artikel:

Hent artiklen om Marielunds erfaringer (pdf)

Senest opdateret 29-09-2021

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her