Pulje: Styrket efterværn til tidligere anbragte unge

31-03-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at styrke efterværnsindsatsen til tidligere anbragte unge og hjælpe dem videre i egen bolig og/eller støtte til fastholdelse i en bolig. Ansøgningsfrist: 6. maj 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 24,2 mio. kr. til at styrke efterværnsindsatsen til tidligere anbragte unge og hjælpe dem videre i egen bolig og/eller støtte til fastholdelse i en bolig.

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke efterværnsindsatsen for at forebygge hjemløshed blandt tidligere anbragte unge og dermed mindske antallet af tidligere anbragte unge i hjemløshed.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er unge fra 18 til 30 år, der er eller har været anbragt uden for hjemmet, har flere risikofaktorer i forhold til hjemløshed og brug for støtte i overgangen til egen bolig. Risikofaktorer kan være fx misbrugsproblematikker, kriminel adfærd, psykiske vanskeligheder, manglende netværk, manglende skolegang og udfordringer ift. uddannelse og beskæftigelse.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist onsdag den 6. maj 2020 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, kollegier og kollegielignende opholdssteder, jf. servicelovens § 66, nr. 5-7, herberger og andre sociale døgn- og overnatningstilbud til udsatte unge. Puljen kan dermed søges af kommuner og organisationer/institutioner, der driver denne form for tilbud.

Alle organisationer/institutioner eller tilbud, der ansøger, skal indgå aftale eller partnerskab med mindst en kommune og andre relevante parter fx boligselskaber, private udlejere, foreninger, psykiatrien, kommunale myndigheder, om samarbejde om indsatserne. For kommuner, der ansøger, er det tilstrækkeligt, at de samarbejder med det tilbud, som de selv driver, og derudover andre relevante parter.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

 

 

Senest opdateret 31-03-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her