Pulje: Sommerferiehjælp til udsatte familier

11-03-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til sommerferiehjælp og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier med hjemmeboede børn. Ansøgningsfrist: 21. april 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 9,7 mio. kr. til sommerferiehjælp og opfølgende sociale aktiviteter.

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen og få udvidet deres sociale netværk.

Som noget nyt udmøntes ansøgningspuljen én gang hvert andet år med en toårig projektperiode. Der er afsat i alt 4,85 mio. kr. i hvert projektår. Ansøgere skal være opmærksomme på, at ændringen betyder, at ansøgningspuljen ikke vil blive udmeldt i 2021.

Det er et krav, at ansøgere afholder sommerferieophold og opfølgende aktiviteter i begge projektår. Sommerferieopholdet og de opfølgende aktiviteter, der gennemføres i 1. projektår, skal som udgangspunkt gentages i 2. projektår. Yderligere oplysninger om de nye krav i puljen kan findes i bekendtgørelsen og vejledningen på Socialstyrelsen.dk[

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier, der har hjemmeboende børn, og som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie. Det kan være familier, hvor forældrene er økonomisk trængt, psykisk sårbare, mangler overskud eller personlige ressourcer til at varetage forældrerollen eller har et spinkelt netværk. Det kan også dreje sig om familier, hvor forældrene har misbrugsproblemer mv.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 21. april 2020 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører sommerferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge

Der er foretaget en rettelse til denne nyhed den 14. marts 2020. Ansøgningsfristen er ændret fra den 14. april til den 21. april 2020 kl. 12.00. Red.

Senest opdateret 14-03-2020

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her