Pulje: Social investeringspulje om fremskudt psykiatri

13-06-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til kommuner, der i samarbejde med regionen omlægger praksis til en mere fremskudt psykiatriindsats for hjemløse. Ansøgningsfrist: 14. august 2020 kl 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 12,7 mio. kr.

Formålet er at yde støtte til kommuner, der indgår i et samarbejde med regionen om at omlægge praksis til en mere fremskudt psykiatriindsats med henblik på tidlig opsporing og psykiatrisk udredning af personer i hjemløshed, der har eventuelle ubehandlede psykiatriske lidelser.

De forventede resultater er, at virksomme indsatser udbredes til flere kommuner, så flere borgere i hjemløshed får den rette hjælp.

Målgruppe

Målgruppen er borgere i hjemløshed med ubehandlede psykiatriske lidelser.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 14. august 2020 kl. 12.00.               .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der indgår i samarbejde med regionen.  

Ansøgere skal være opmærksomme på, at hvis der opnås tilskud fra ansøgningspuljen kan tilskud kun udbetales, når der er anvendt en NemID-medarbejdersignatur.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

 

Senest opdateret 13-06-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her