Pulje: Samarbejde og indsatser ved bekymrende skolefravær

02-09-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 13,1 mio. kr. til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. Ansøgningsfrist: 21. oktober 2020 kl. 12.00

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 13,1 mio. kr. til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær.

Det forventes, at projektkommunerne bidrager til at modne, dvs. udvikle og evaluere modellen, så der opbygges tværgående, national viden om, hvad der skal til for at styrke indsatsen over for målgruppen. Det er derfor en forudsætning, at deltagende projektkommuner indgår i en systematisk udviklingsproces i samarbejde med Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, de øvrige deltagerkommuner samt en ekstern evaluator.

Formålet med projektet er, at børn og unge, som deltager i indsatsen, øger deres deltagelse i skolen og forbedrer deres trivsel og mestring.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge i 0.-10. klasse med begyndende eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd. Der er særligt fokus på socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD og autisme.

Ansøgningspuljen retter sig både mod børn og unge, hvor omfanget af skolefravær i sig selv er bekymrende, og også børn og unge, der viser manglende lyst til at gå i skole, og hvor der kan være en begyndende fraværsproblematik.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2020 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der ønsker at modne en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. Der kan evt. søges i samarbejde med civilsamfundsorganisationer.

Det forventes, at 2-4 kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nr.) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via e-Boks.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

 

Senest opdateret 02-09-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her