Pulje: Modning af MOVE som gruppebehandling til unge

20-05-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 8,7 mio. kr. til modning af MOVE som gruppebehandling til unge i ambulant stofmisbrugsbehandling. Ansøgningsfrist: 3. august 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 8,7 mio. kr. modning af behandlingsmetoden MOVE som gruppebehandling til unge. Ansøgningspuljens formål er at videreudvikle og modne MOVE til brug i gruppebaseret stofmisbrugsbehandling for at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Det forventes, at projektkommunerne tilpasser, udvikler og pilottester MOVE, der på nuværende tidspunkt tager afsæt i individuel behandling, så metoden kan bruges i gruppebaseret stofmisbrugsbehandling og bidrage til et varieret kommunalt behandlingstilbud.

De forventede resultater på borgerniveau er, at flere unge fastholdes i behandling, så længe de har et behandlingsbehov, at flere unge i stofmisbrugsbehandling opnår stoffrihed, og at flere unge fastholder resultaterne af stofmisbrugsbehandlingen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 15 og 25 år, der har et behandlingskrævende forbrug af illegale rusmidler og er i målgruppen for ambulant stofmisbrugsbehandling efter § 101 i serviceloven.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 3. august 2020 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er kommuner, som har unge i ambulant stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101.

Det forventes at 4-6 kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 20-05-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her