Pulje: Housing First for unge

26-03-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til Housing First for unge. Ansøgningsfrist: 15. maj 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til Housing First for unge på 21,6 mio. kr. Der er afsat 8,3 mio. kr. i 2020 og 13,3 mio. kr. i 2021. Ansøgningspuljens formål er at støtte og kvalificere kommunernes arbejde med unge i risiko for hjemløshed samt unge i hjemløshed

Med ansøgningspuljen udvikles og afprøves en ny samlet Housing First-indsats målrettet unge, så kommunerne kan styrke indsatsen over for unge med særlige sociale udfordringer via et skærpet fokus på den helt tidlige forebyggelse. Det forventes, at ca. 5 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 14 og 24 år, som er i risiko for eller som allerede lever i hjemløshed, og som behøver en indsats for at sikre en stabil boligløsning og styrke de private netværk. Målgruppen er udover hjemløshed kendetegnet ved at have eller være i betydelig risiko for at få komplekse sociale problemstillinger.

Det forventes, at der i alt vil indgå minimum 150 unge i indsatsen i de kommuner, der opnår støtte.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 15. maj 2020 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, som har unge i risiko for hjemløshed og unge i hjemløshed .

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 26-03-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her