Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

10-02-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Der er ansøgningsfrist 3. april 2020 kl. 12:00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 45,7 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Ansøgere kan søge om støtte inden for følgende områder:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere.
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier.
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne.
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber.

Ansøgningspuljens samlede bevilling fordeles på de fire områder efter fristens udløb, idet hvert område betragtes som en underpulje.

Der kan kun søges til afgrænsede projektudgifter og ikke foreningers almindelige driftsudgifter.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra den samlede ansøgningspulje, er socialt truede mennesker i samfundet eller mennesker i en svær livssituation.

Til målgruppen hører også sårbare grupper. Det kan fx dreje sig om unge, der er marginaliserede pga. en opvækst med svigt, misbrug eller psykisk sygdom. Det kan også være unge og voksne, der lever i udsatte livssituationer, er isoleret fra sociale fællesskaber og med ringe eller ingen tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet.  

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 3. april 2020 kl. 12:00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, grupper eller enkeltpersoner, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde for målgruppen.

Det skal oplyses, at regioner og kommuner samt øvrige myndighedslignende konstruktioner fx menighedsråd ikke er omfattet af ansøgerkredsen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at hvis der opnås tilskud fra ansøgningspuljen kan tilskud kun udbetales, når der er anvendt en NemID-medarbejdersignatur.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

Der er foretaget en rettelse til denne nyhed den 14. marts 2020. Ansøgningsfristen er ændret fra den 20. marts til  den 3. april 2020 kl. 12:00. Red.

Senest opdateret 14-03-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her