Pulje: Flere med i lokale fællesskaber

27-08-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber. Ansøgningsfrist: 8. oktober 2020 kl 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 29,8 mio. kr. om at få flere med i lokale fællesskaber. Projektperioden er fra 1. december 2020 til 31. december 2023.

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til projekter, som har fokus på at realisere og forankre konkrete løsninger af lokale sociale problemer.

De forventede resultater er, at projekterne kan blive til konkrete bæredygtige løsninger af lokale sociale udfordringer eller bidrage til en bedre velfærd til gavn for målgruppen, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet og/eller ældre borgere.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 8. oktober 2020 kl. 12.00                .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre.

Den beskrevne ansøgerkreds betyder, at det er en frivillig forening/organisation, som indsender ansøgningen og er tilskudsmodtager og dermed økonomisk og juridisk ansvarlig for tilskuddet. Det anbefales dog, at ansøgningen skrives i fællesskab med kommunen og/eller det lokale frivilligcenter, således at samarbejdet allerede er påbegyndt, og arbejdsfordelingen og de økonomiske forhold er aftalt.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 27-08-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her