Pulje: Exitpakke til mennesker i prostitution

31-03-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til indsatser, der har til formål at give mennesker i prostitution mulighed for at få rådgivning om alternativer til et liv i prostitution og eventuelt støtte til at forlade prostitution. Ansøgningsfrist: 15. juni 2020 kl 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 48,9 mio. kr. til indsatser målrettet mennesker i prostitution.

Ansøgningspuljens formål er at give mennesker i prostitution mulighed for at få rådgivning om alternativer til et liv i prostitution og eventuelt støtte til at forlade prostitution. Herudover er det formålet at give mennesker i prostitution rådgivning i relation til deres prostitutionserfaringer og eventuelt tilstødende problemer.

De forventede resultater er at forbedre trivslen og reducere prostitutionsaktiviteter for udsatte borgere i prostitution, der ønsker at forlade prostitutionsmiljøet eller ønsker rådgivning.

Målgruppe

Målgruppen er danske og udenlandske borgere over 18 år med lovligt ophold i Danmark, der er i prostitution og har sociale vanskeligheder som følge heraf.                    

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 15. juni 2020 kl. 12.00.                   .

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner i samarbejde med en eller flere NGO’er. Kommuner kan vælge at indgå partnerskab med flere kommuner, såfremt de opfylder kravet om samarbejde med én eller flere relevante NGO’er.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at hvis der opnås tilskud fra ansøgningspuljen kan tilskud kun udbetales, når der er anvendt en NemID-medarbejdersignatur.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 31-03-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her