Pulje: Etablering af pladser på kvindekrisecentre

13-10-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til etablering af pladser på kvindekrisecentre. Puljemidlerne kan både bruges til nye pladser på eksisterende krisecentre og til at etablere helt nye krisecentre. Ansøgningsfrist: 9. november 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 48,8 mio. kr. til etablering af pladser på kvindekrisecentre.

Ansøgningspuljens formål er at sikre, at kvinder i målgruppen for kvindekrisecentre hurtigt får den hjælp, de har behov for.

Det forventes, at der kan etableres maksimalt 96 pladser for puljemidlerne. Pladserne skal fordeles geografisk for at imødekomme en øget efterspørgsel. Socialtilsynet skal godkende ekstra pladser samt nye tilbud før de tages i brug. Herefter sker driften af pladserne ved almindelig takstfinansiering.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er kvinder i målgruppen for kvindekrisecentre og deres medfølgende børn.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 9. november 2020 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er eksisterende kvindekrisecentre og aktører, der ønsker at etablere et kvindekrisecenter efter servicelovens § 109.

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til at dække etableringsomkostninger. Etableringsomkostninger dækker ikke nybyggeri, men kan fx være renovering og indretning af eksisterende bygninger. Midlerne kan både anvendes til at udvide antallet af pladser på eksisterende kvindekrisecentre og til at etablere helt nye kvindekrisecentre.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af digitale ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge

Senest opdateret 13-10-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her